W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotuOD 01.01.2020 DO 31.12.2020