Poz 814889. INTELIZONE P.STĄCHOR P.PUCZYK SPÓŁKA JAWNA. (0000589423) . SYSTEM, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[RDF/334290/21/795]

W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2020 DO 31.12.2020