Poz 698657. INTELCANNA OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000880200) . SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19347/21/45]

W dniu 18.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 6

Rubryka 8. Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

1

1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-06-30