Poz 602276. INTELCANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000890245) . SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18734/21/854]

W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 125 kod pocztowy 90-430 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA FRANKLINA DELANO ROOSEVELTA nr domu 10B kod pocztowy 90-056 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA