Poz 429738. DANUTA SUCHODOLSKA SPÓŁKA JAWNA. (0000598731) . SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2016.
[RDF/301531/21/695]

W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2020 DO 31.12.2020