Poz 99333. DOLINA OPATÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000711877) . SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2018.
[KI.X NS-REJ.KRS/1404/21/84]

W dniu 24.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki02.02.2021 R., - ZMIENIONO: § 1, § 5, § 6, § 15 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELEPAUT
2. ImionaJEAN-SYLVAIN ROGER
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ

1. Wysokość kapitału zakładowego74000,00 ZŁ