Poz 1084253. CZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA. (0000867465) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61893/20/15]

W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA
2. Numer REGON\NIPREGON 360754007 NIP 9512388437
3. Firma, pod którą spółka działaCZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA PARTNERSKA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA@CG-LAWFIRM.PL
4. Adres strony internetowejWWW.CZABANSKI-GALUSZYNSKI.COM

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.10.2020 R., REP. A NR 1853/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA FIGARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ, NA MOCY UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 12.10.2020 R., REP. AKT. A NR 1850/2020

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaCZABAŃSKI GAŁUSZYŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. Numer w rejestrze0000735501
5. Numer REGON360754007
6. Numer NIP9512388437

Rubryka 7. Dane partnerów

1

1. NazwiskoCZABAŃSKI CZABAN
2. ImionaJACEK SŁAWOMIR
3. Numer PESEL***********
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. NazwiskoGAŁUSZYŃSKI
2. ImionaPIOTR MARIAN
3. Numer PESEL***********
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁUSZYŃSKI
2. ImionaPIOTR MARIAN
3. Numer PESEL***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA