Poz 884668. FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURALNEGO RODZIN, DZIECI, OSÓB STARSZYCH "EMAUS" . (0000862508) . SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[TO.VII NS-REJ.KRS/6366/20/63]

W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaFUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KULTURALNEGO RODZIN, DZIECI, OSÓB STARSZYCH „EMAUS”
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. POLNA nr domu 8K nr lokalu 36 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11.08.2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNOWICZ
2. ImionaMIKOŁAJ FABIAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYŻYKOWSKA
2. ImionaMARTA
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORNIK
2. ImionaNORBERT PIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW