Poz 884505. FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000863293) . SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6007/20/235]

W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaFUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. JANA PAWŁA II nr domu 20 kod pocztowy 75-452 poczta KOSZALIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki21 LIPCA 2020 ROKU, NOTARIUSZ ALICJA CHLEBOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REPERTORIUM A NR 3035/2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ FUTURA TOMASZ WIĘCKOWSKI MIROSŁAW STRUCKI SPÓŁKA CYWILNA UCHWAŁA NUMER 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 21 LIPCA 2020 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI, REPERTORIUM A NR 3030/2020, NOTARIUSZ ALICJA CHLEBOWSKA WSPÓLNIK FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 000837531 WSPÓLNIK TOMASZ TADEUSZ WIĘCKOWSKI, PESEL:65031000834 WSPÓLNIK MIROSŁAW PAWEŁ STRUCKI, PESEL:74102902274

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaFUTURA TOMASZ WIĘCKOWSKI MIROSŁAW STRUCKI SPÓŁKA CYWILNA,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA,
5. Numer REGON380525691
6. Numer NIP6692547432

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUCKI
2. ImionaMIROSŁAW PAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego146.500,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego146.500,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKI
2. ImionaTOMASZ TADEUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego146.500,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego146.500,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON385913363
4. Numer KRS0000837531
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KTÓRA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI, KTÓRE WYNIKAJA Z UMOWY SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON385913363
4. Numer KRS0000837531

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH