Poz 872889. FUNDACJA DOM TWÓRCZY KADENÓWKA. (0000861238) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12785/20/431]

W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaFUNDACJA DOM TWÓRCZY KADENÓWKA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość RABKA-ZDRÓJ
2. Adresmiejscowość RABKA-ZDRÓJ ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 33 kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu03.09.2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONE SĄ PREZESKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWIE CZŁONKINIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE FUNDACJI MOŻE PRZYJMOWAĆ JEDNOOSOBOWO KAŻDA CZŁONKINI ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK PODSIADLIK
2. ImionaMAJA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONKINI ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŁOWSKA
2. ImionaPAULINA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZESKA ZARZĄDU

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZNADEL
2. ImionaJOANNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZESKA ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ
2. ImionaMAŁGORZATA
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA
2. ImionaJOANNA
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIUK
2. ImionaAGNIESZKA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE