Poz 838533. A CAM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000702478) . SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2017.
[RDF/249642/20/19]

W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019