Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 198 z dnia 9 października 2020
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Kolejne
b) Spółki jawne
c) Spółki partnerskie
d) Spółki komandytowe
e) Spółki komandytowo-akcyjne
f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością