Poz 620388. DOBRE MIEJSCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000793709) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2019.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5686/20/937]

W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 7. Dane wspólników

1 (dla pozycji: 1. JURCZUK 2. MICHAŁ 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH

1 (dla pozycji: 1. JURCZUK 2. MICHAŁ 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH

2 (dla pozycji: 1. KULESZA 2. BARTOSZ ROBERT 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH

2 (dla pozycji: 1. KULESZA 2. BARTOSZ ROBERT 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH

3 (dla pozycji: 1. KLIBER 2. KRZYSZTOF 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH

3 (dla pozycji: 1. KLIBER 2. KRZYSZTOF 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH