Poz 460323. DO-MET TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA. (0000782007) . SYSTEM, wpis do rejestru: 15.04.2019.
[RDF/216798/20/894]

W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 15.04.2019 DO 31.12.2019