Poz 420662. GALICA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. (0000519245) . SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2014.
[RDF/214356/20/149]

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019