Poz 414350. STOWARZYSZENIE POGROMCY BAZGROŁÓW. (0000793931) . SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2019.
[RDF/215192/20/530]

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.06.2020 okres OD 09.07.2019 DO 31.12.2019