Poz 410117. A-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000698675) . SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2017.
[RDF/215232/20/995]

W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019