Poz 389561. JUVO KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW HEINRICH, KACZANOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA. (0000847620) . SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4131/20/751]

W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA
2. Numer REGON\NIPREGON 362175727 NIP 9372675704
3. Firma, pod którą spółka działaJUVO KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW HEINRICH, KACZANOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. PODWALE nr domu 45 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki7.05.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1372/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAGIEŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 27

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART.551 §2 I §3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 7.05.2020 R. - AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 1372/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAGIEŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 27; DANE WSPÓLNIKÓW: - MATEUSZ HEINRICH - NIP: 5472009399 - MICHAŁ KACZANOWSKI - NIP: 5472042623

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaHEINRICH KACZANOWSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW MATEUSZ HEINRICH, MICHAŁ KACZANOWSKI SPÓŁKA CYWILNA,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. Numer REGON362175727
6. Numer NIP9372675704

Rubryka 7. Dane partnerów

1

1. NazwiskoHEINRICH
2. ImionaMATEUSZ EUGENIUSZ
3. Numer PESEL***********
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. NazwiskoKACZANOWSKI
2. ImionaMICHAŁ
3. Numer PESEL***********
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEINRICH
2. ImionaMATEUSZ EUGENIUSZ
3. Numer PESEL***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZANOWSKI
2. ImionaMICHAŁ
3. Numer PESEL***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE