Poz 382901. DANUTA SUCHODOLSKA SPÓŁKA JAWNA. (0000598731) . SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2016.
[RDF/211057/20/632]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019