Poz 382582. LAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000847392) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35004/20/982]

W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
2. Numer REGON\NIPREGON 144397514 NIP 5213614823
3. Firma, pod którą spółka działaLAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZAJĘCZA nr domu 2B kod pocztowy 00-351 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.04.2020 R., REP. A NR 1238/2020, NOTARIUSZ JULIA FERSTEN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleLAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KULESZA & ADAMIAK SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000394097) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE ART. 562 ORAZ ART. 563 KSH W ZW. Z ART. 556 PKT. 2 KSH ORAZ ART. 551 §1 KSH I ART. 582 KSH. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ LAWSOME KULESZA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 30.04.2020 R. PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZED NOTARIUSZ JULIĄ FERSTEN PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MOZARTA 1 LOK. 38, REP. A NR 1238/2020.

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaKULESZA & ADAMIAK SPÓŁKA JAWNA,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. Numer w rejestrze0000394097
5. Numer REGON144397514
6. Numer NIP5213614823

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA
2. ImionaINGA KATARZYNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIAK
2. ImionaKATARZYNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego40.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego40.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĄSKIEWICZ
2. ImionaCEZARY
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA
2. ImionaINGA KATARZYNA
3. Numer PESEL\REGON***********

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoADAMIAK
2. ImionaKATARZYNA
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA

2

1. NazwiskoMIĄSKIEWICZ
2. ImionaCEZARY
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA