Poz 333053. A VISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000714879) . SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2018.
[RDF/206711/20/769]

W dniu 11.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019