Poz 333052. A VISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000714879) . SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2018.
[RDF/206711/20/368]

W dniu 11.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 11.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019