Poz 171393. KILO JULIETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000792903) . SYSTEM, wpis do rejestru: 28.06.2019.
[RDF/195233/20/176]

W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 31.03.2020 okres OD 28.06.2019 DO 31.12.2019