Poz 156452. KWIATEK CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000821720) . SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5891/20/455]

W dniu 26.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATEK
2. ImionaJAKUB
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPAŃSKA
2. ImionaEWA MARIA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE