Poz 152120. STOWARZYSZENIE POGROMCY BAZGROŁÓW. (0000793931) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9917/20/678]

W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ARCYBISKUPA ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 8 kod pocztowy 31-236 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA GAŁĘZOWSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 30-498 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJSKA
2. ImionaANNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI
2. ImionaWALDEMAR JAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU