Poz 125431. DOBRY SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000659953) . SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2017.
[RDF/191380/20/162]

W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotuOD 01.01.2018 DO 31.12.2018