Poz 97984. WCZYSTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000811847) . SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4364/20/119]

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

3. Firma, pod którą spółka działaCZYŚCI. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3. Firma, pod którą spółka działaWCZYSTO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina BRODY miejscowość KRYNKI

2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. CHORWACKA nr domu 28 nr lokalu 5 kod pocztowy 51-107 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość KRYNKI ulica UL. GÓRNA nr domu 21 kod pocztowy 27-230 poczta BRODY FABRYCZNE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki28.01.2020 R., ZMIANIA §2, §3.

Dział 2

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoCHEMA
2. ImionaYURII
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA