Poz 94019. A J CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000757577) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/1890/20/770]

W dniu 24.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki31.01.2020 R. W KN BOHDANA KLIMIUKA W HAJNÓWCE, REP. A NR 626/2020 ZMIENIONO § 6 UST. 1, DODANO § 6 UST. 6

Rubryka 7. Dane wspólników

1 (dla pozycji: 1. ANTONIUK 2. ANDRZEJ 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH

1 (dla pozycji: 1. ANTONIUK 2. ANDRZEJ 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały2.080 (DWA TYSIĄCE OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.000 (STO CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW