Poz 82197. A + CERAMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000575928) . SYSTEM, wpis do rejestru: 16.09.2015.
[RDF/189027/20/779]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017