Poz 80565. KMK ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000792791) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43141/19/55]

W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

3. Firma, pod którą spółka działa"KMK ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

3. Firma, pod którą spółka działaKMK ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina WIELISZEW miejscowość WIELISZEW

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina SEROCK miejscowość JACHRANKA

2. Adresmiejscowość WIELISZEW ulica UL. KRÓLEWSKA nr domu 9 nr lokalu 105 kod pocztowy 05-135 poczta WIELISZEW kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość JACHRANKA ulica UL. JESIENNA nr domu 10 kod pocztowy 05-140 poczta SEROCK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki22.11.2019 R., REP. A NR 8151/2019, NOTARIUSZ PAULINA CZAPLICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGIONOWIE, ZMIANA § 2, § 3, ORAZ § 6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.