Poz 30489. LIFESCAN U.K. LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE. (0000742726) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1713/20/304]

W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego WIELKI LONDYN (REGION) miejscowość UXBRIDGE ulica UXBRIDGE BUSINESS PARK, SANDERSON ROAD nr domu BUILDING 4 nr lokalu GROUNDFLOO kod pocztowy UB8 1DH poczta UXBRIDGE

3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego WIELKI LONDYN (REGION) miejscowość UXBRIDGE ulica UXBRIDGE BUSINESS PARK, SANDERSON ROAD nr domu BUILDING 4 nr lokalu GROUNDFLR kod pocztowy UB8 1DH poczta UXBRIDGE

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOWNIE
2. ImionaIAN MICHAEL
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOORN
2. ImionaPASCAL RICHARD
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAWLESS
2. ImionaPHILIP ANDREW
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU