Poz 1187682. AMPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PASTELOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000793293) . SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2019.
[GD.VII NS-REJ.KRS/25885/19/778]

W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki06.12.2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 3935/2019 NOTARIUSZA JAROSŁAWA SEKŚCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, AL. GEN. JÓZEFA HALLERA NR 13, UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Numer PESEL\REGON360324100
4. Numer KRS0000535366
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej300,00 PLN
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 PLN
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego1000,00 PLN
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ)

2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ)

2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI