Poz 1021554. RS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000792482) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/50085/19/636]

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINANCE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON380486318
4. Numer KRS0000700268
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTIZ
2. ImionaALEXA
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICKIEWICZ
2. ImionaADAM
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTIZ
2. ImionaALEXA
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE