Poz 1009249. DOBRY ROLNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000570202) . SYSTEM, wpis do rejestru: 06.08.2015.
[RDF/174946/19/17]

W dniu 30.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017