Poz 874233. A-PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000685895) . SYSTEM, wpis do rejestru: 11.07.2017.
[RDF/166039/19/986]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2018 DO 31.12.2018