Poz 834374. A VISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000714879) . SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2018.
[RDF/164761/19/209]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 18.01.2018 DO 31.12.2018