Poz 713922. A CAM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000702478) . SYSTEM, wpis do rejestru: 03.11.2017.
[RDF/153481/19/517]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018