Poz 487139. A PLACE LIKE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000690911) . SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2017.
[RDF/127846/19/216]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018