Poz 372411. LIFESCAN U.K. LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE. (0000742726) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39375/19/243]

W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIGLER
2. ImionaMARY ANN
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALAWSKI
2. ImionaEVA MONICA
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE GRANDPRE
2. ImionaJOHN BYRNE
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOORN
2. ImionaPASCAL RICHARD
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU