Poz 326254. INSURATO EXPERT SPÓŁKA JAWNA. (0000546950) . SYSTEM, wpis do rejestru: 05.03.2015.
[RDF/114280/19/984]

W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017