Poz 281777. A-PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000698675) . SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2017.
[RDF/110842/19/620]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 10.07.2017 DO 31.12.2018