Poz 183156. A J CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000757577) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3049/19/134]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 7. Dane wspólników

1 (dla pozycji: 1. ANTONIUK 2. ANDRZEJ 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

1 (dla pozycji: 1. ANTONIUK 2. ANDRZEJ 3. ***********)

5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH

1 (dla pozycji: 1. ANTONIUK 2. ANDRZEJ 3. ***********)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

1 (dla pozycji: 1. ANTONIUK 2. ANDRZEJ 3. ***********)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIUK
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE