Poz 95990. "A KWADRAT" SCHWEIKERT, LACH SPÓŁKA JAWNA. (0000464271) . SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2013.
[RDF/974460/19/321]

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowegoOD 29.05.2013 DO 31.12.2017