Poz 629806. DOART INVEST HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000703187) . SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2017.
[RDF/468695/18/415]

W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 14.07.2018 okres OD 13.11.2017 DO 31.12.2017