Poz 442856. A ONE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000658545) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/44187/17/810]

W dniu 28.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARIANA MARKOWSKIEGO nr domu 15 nr lokalu 58 kod pocztowy 31-881 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DZIELNA nr domu 72 nr lokalu 53 kod pocztowy 00-154 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki26.07.2017 R., REPERTORIUM A NR 5946/2017, NOTARIUSZ ANNA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 2, § 4, § 12