Poz 437575. INTEGRA POST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000624906) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2016.
[KR.XI NS-REJ.KRS/35336/17/70]

W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.07.2017 okres OD 23.06.2016 DO 31.12.2016
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 23.06.2016 DO 31.12.2016
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotuOD 23.06.2016 DO 31.12.2016