Poz 357646. A-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000547682) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26556/17/978]

W dniu 29.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotuOD 01.01.2016 DO 31.12.2016