Poz 19843. DOBRY ROLNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000570202) . SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.08.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/38428/16/862]

W dniu 17.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 7. Dane wspólników

1 (dla pozycji: 1. KOŚCIŃSKA 2. MONIKA MARIA 3. ***********)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

1 (dla pozycji: 1. KOŚCIŃSKA 2. MONIKA MARIA 3. ***********)

6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

1. Wysokość kapitału zakładowego5500,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoKSYCKI
2. ImionaJERZY CEZARY
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA