Poz 421149. A.CZERWONAJCIO, J.WÓJTOWICZ MOTO-FART SPÓŁKA JAWNA. (0000106799) . SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/19511/16/892]

W dniu 20.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

1

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach