Poz 300635. PPSEU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000530490) . SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31753/16/626]

W dniu 15.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 3

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

1

1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.06.2016 okres OD 06.11.2014 DO 31.12.2015
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 06.11.2014 DO 31.12.2015
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotuOD 06.11.2014 DO 31.12.2015